Přihlášení
facebook

spoj

Přihlašovací jméno - E-mail

Heslo Zapomenuté heslo

Nemáte ještě účet?
Registrujte se

Budete mít přehled o stavu své objednávky.

Za nasbírané body získáte slevy na další nákup.

O akcích a soutěžích se dozvíte jako první

Mnoho dalších výhod

phone 737 690 657 ( PO - PI 8:00 - 16:00 )
nakupný košík 0 Košík Položek: 0 | 0 Kč
Momentálně je Váš nákupní košík prázdný .

Informace o ochraně osobních údajů ohledně souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely společnosti

Vážení klienti,

v tomto informačním memorandu vám chceme poskytnout podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely. Úvodem bychom vám chtěli vysvětlit, proč jsme vás požádali o souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

Hlavním cílem uvedeného zpracování je nabídnout vám nejnovější informace o aktuálních a nových produktech a službách a našich obchodních partnerech. Dalším cílem je poskytovat časově omezené nabídky a praktické informace, a to v písemné nebo elektronické formě. Snažíme se vytvářet nabídky na míru na základě segmentace a profilování a prezentovat vám pouze relevantní nabídky produktů a služeb, abyste nebyli zaplaveni nabídkami produktů, které již máte k dispozici nebo které nevyhovují vašim potřebám.

Vzhledem k tomu, že 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES, je potřeba, abychom od vás získali nový souhlas, který odpovídá novým požadavkům.

Přečtěte si, prosím, níže uvedené informace o zpracování osobních údajů, které jsme připravili ve formě otázek, aby toto informační memorandum bylo co nejvíce přehledné a praktické z hlediska vyhledávání informací. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k vámi poskytnutému souhlasu, zavolejte na naši linku: 02 38 111 333, nebo pošlete e-mail na: info@najzlato.sk

OBSAH

  1. Kdo je správce vašich osobních údajů?  
  2. Jaké vaše osobní údaje zpracováváme?  
  3. Z jakých zdrojů osobní údaje pocházejí?  
  4. Na jaké účely jste poskytli svůj souhlas?  
  5. Proč dochází k profilování a automatizovanému rozhodování?  
  6. Jak dlouho budeme zpracovávat vaše osobní údaje?  
  7. Kdo jsou naši obchodní partneři?  
  8. Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?  
  9. Jaká jsou vaše práva při zpracování osobních údajů?  
  10. Jak můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů? 

1. KDO JE SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správce osobních údajů je společnost, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Pro marketingové účely je správce vašich osobních údajů společnost: Gold & Credit s.r.o., Kamerhofská 8, 969 00 Banská Štiavnica

 

2. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Pro marketingové účely zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které nám pomáhají určit nabídku produktů a služeb, které by se vám mohly líbit a řešit vaše potřeby.

¦ Základní identifikační údaje - jméno, adresa bydliště.

¦ Kontaktní údaje - telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa doručení

¦ Informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných interakcí s vámi, například pomocí e-mailu, chatu, SMS zpráv.

  

3. Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ?

Osobní údaje uvedené v předchozím bodě získáváme přímo od vás. Tyto osobní údaje uvádíte v objednávce, případně jste je uvedli v dalších dokumentech (reklamační formulář).

Osobní údaje mohou také pocházet z veřejně dostupných zdrojů, registrů a evidencí, například z obchodního rejstříku. Vaše osobní údaje také mohou pocházet od třetích osob, které jsou s nimi oprávněny zacházet.

 

4. NA JAKÉ ÚČELY JSTE POSKYTLI SVŮJ SOUHLAS?

Souhlas jste poskytli pro marketingové účely, které zahrnují následující činnosti:

¦ nabídka produktů a služeb. Nabídky vám na základě vašeho souhlasu můžeme poskytovat elektronickou formou, zejména formou e-mailových zpráv nebo zpráv posílaných na mobilní zařízení přes telefonní číslo, prostřednictvím webové klientské zóny, písemnou formou nebo formou telefonického hovoru,

¦ průzkumy trhu a průzkumy spokojenosti zákazníků s využívanými produkty a službami.

Souhlas poskytnutý pro marketingové účely je dobrovolný.

 

5. JAK DLOUHO BUDEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Souhlas jste udělili společnosti na dobu trvání smluvního vztahu a na následujících 5 let od ukončení takového smluvního vztahu nebo do momentu, kdy váš souhlas odvoláte.

Pokud nejste, ani se nestanete klientem společnosti, váš souhlas bude v platnosti 5 let od udělení nebo do momentu, kdy ho odvoláte.

Po uplynutí příslušného času budou vaše osobní údaje vymazány, ale pouze v rozsahu a pro účely, pro které podle právních předpisů není zapotřebí souhlasu.

 

7. KDO MŮŽE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Na zpracování údajů pro marketingové účely mohou mít k vašim údajům přístup i další subjekty, které zpracovávají osobní údaje jako tzv. zprostředkovatelé, jejichž úkolem je poskytovat služby společnosti. Například to mohou byt externí společnosti, které spravují naše systémy nebo jiné služby zajišťující řádný chod společnosti a zpracování osobních údajů pro marketingové účely. S uvedenými zprostředkovateli máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, na základě čehož jsou také povinni dodržovat striktní pravidla ochrany osobních údajů.

 

9. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Řádné zpracování vašich osobních údajů je pro společnosti ve Slovenské republice důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracování osobních údajů lze uplatnit následující práva:

 

Informace o zpracování vašich osobních údajů

Informace zahrnují hlavně: identifikaci a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i odpovědné osoby, účely zpracování, kategorie dotyčných osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předávání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchovávání osobních údajů, oprávněné správce, seznam vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace o tom, zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

 

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na potvrzení toho, zda osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup k informacím o zpracovávání, kategoriích dotyčných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, období uchovávání osobních údajů, stejně tak i právo na informace o vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodnutí a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

 

Právo na opravu

Zpracováváme vaše zastaralé nebo nepřesné osobní údaje? Změnili jste, například, adresu bydliště? Prosím, informujte nás o tom a my osobní údaje opravíme.

 

Právo na vymazání (právo být zapomenut)

V některých zákonem stanovených případech jsme povinni vaše osobní údaje na váš pokyn vymazat. Každá taková žádost však podléhá individuálnímu hodnocení, protože i společnost GOLD & CREDIT, s.r.o.
provozovatel internetového obchodu Najzlato.sk s.r.o. má povinnost nebo oprávněný zájem ponechat si osobní údaje.

 

Právo na omezení zpracování

Pokud si přejete, aby se vaše osobní údaje zpracovaly výhradně na nejnutnější zákonné účely nebo si přejete osobní údaje blokovat.

 

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, abychom poskytli vaše osobní údaje jiné společnosti, předáme vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné nebo jiné významné překážky.

 

Právo uplatnit námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, spojte se s námi a požádejte nás o vysvětlení nebo odstranění nevhodného stavu. Námitku lze také uplatnit i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

 

Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů

S vaším podnětem nebo stížností ohledně zpracování osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na kontrolní orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky se sídlem na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

Kde můžete práva uplatnit a jsou tato práva zpoplatněna?

Jednotlivá práva můžete uplatnit ve společnosti, a to telefonicky na lince 02 38 111 333, posláním e-mailu na adresu: info@najzlato.sk, nebo písemnou žádostí zaslanou do sídla společnosti Kamerhofská 8, 969 00 Banská Štiavnica, Slovenská republika příp. na korespondenční adresu: Partizánska 55, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika.

Všechny informace a vyjádření k právům, které uplatníte, poskytujeme bezplatně.

 

Za jaký čas můžete očekávat odpověď od společnosti?

Vyjádření a případné informace o přijatých opatřeních vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. V případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit na dva měsíce. O prodloužení, včetně uvedení důvodů, vás budeme informovat.

 

10. JAK MŮŽETE ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Souhlas se zpracováním osobních údajů je založen na principu dobrovolnosti. To znamená, že ho můžete kdykoliv odvolat. Nechcete dále dostávat nabídky produktů a služeb a našich obchodních partnerech? Je nám to líto, ale vaše rozhodnutí zcela respektujeme.

 

Co má odvolání souhlasu obsahovat?

¦ Kdo odvolání podává. Uveďte, prosím, vaše jméno a příjmení, adresu bydliště, abychom vás mohli identifikovat.

¦ Komu odvolání podáváte. Odvolání lze adresovat na e-mailovou adresu, příp. na sídlo nebo korespondenční adresu společnosti.

¦ V případě písemného odvolání zaslaného poštou je nutný Váš vlastnoruční podpis.

 

Jakým způsobem mohu odvolání poslat?

¦ Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je možné poslat v e-mailové podobě na naši e-mailovou adresu.

¦ Písemným prohlášením zaslaným do sídla nebo na korespondenční adresu společnosti.

Hore